• jeugd-01.jpg
  • markepaal2.jpg
  • markepaal5.jpg
  • markepaal6.jpg
  • markepaal7.jpg
  • markepaal10.jpg
  • markepaal13.jpg
  • markepaal16.jpg
  • markepaal28.jpg
  • markepaal29.jpg
  • markepaal34.jpg

Agenda voor de ALV van donderdag 22 februari 2018:
 
1.      Opening voorzitter Hans Allersma
2.      Mededelingen/ingekomen stukken
3.      Notulen ALV 21-02-2017
4.      Terugblik op het afgelopen jaar
5.      Financieel verslag 2017/onderhoudskodsten banen
6.      Verslag vd kascommissie en benoeming kascommissie 2018
7.      Begroting 2018; vaststellen contributie
8.      Bestuur; aftredende en nieuwe kadidaats-bestuursleden:
9.      Update t.a.v. de sportaccomodatie plannen vd gemeente
10.   Polsen interesse padel
11.   Rondvraag en sluiting
 
...

In vervolg op het laatste nieuwsbericht van eind december is nu door de gemeente Lochem besloten om het onderzoek van Twynstra Gudde naar de haalbaarheid van een MFA in Gorssel openbaar te maken.

...

Hoewel het dorp Gorssel steeds aantrekkelijker wordt, gaat de kwaliteit van veel accommodaties achteruit. Dit geldt ook voor onze tennisclub. Het clubhuis verouderd en we hebben te veel banen. Met het oog op de toekomst denken we na over één toekomstbestendige, multifunctionele accommodatie voor onderwijs, sport en cultuur in het dorp. Hierover verschijnt deze of volgende week een artikel in De Stentor.

...

De Kerstballenborrel op zondag 10 december was niet erg druk bezocht, maar wel vreselijk gezellig. Het zal aan het dikke pak sneeuw gelegen hebben dat veel clubleden toch maar afzagen van de barre reis naar het clubhuis. Gluhwein en lekkere hapljes van onze sponsor Gotink zorgden ervoor dat de leden die wel het ontij hadden getrotseerd tot het einde bleven. En het bleef nog lang gezellig!

...