Vertrouwenscontactpersoon

Preventie van ongewenst gedrag is een belangrijk aandachtspunt. LTC Gorssel heeft, in navolging van vele andere organisaties en sportverenigingen, een vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP, binnen de vereniging aangesteld. Dit is Rijna Smeerdijk. 

Het bestuur van LTC Gorssel is blij dat Rijna deze rol op zich wil nemen en hoopt dat zij niet in actie hoeft te komen.

Een VCP is een door de vereniging benoemd onafhankelijk persoon met 3 hoofdtaken:

  • De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging en hier met iemand over willen spreken.
  • De VCP verwijst door en adviseert en/of ondersteunt daar eventueel bij.
  • De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Wat is ongewenst gedrag? 

Er zijn meerdere definities van, maar de volgende geeft wel een goed beeld: 

“Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”. 

Als ik het kort door de bocht mag zeggen: alle gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed voelt. En dat kan dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving.

Hoe gaat het dan als je een klacht/probleem hebt?

Het meest gebruikelijk is dat je dan telefonisch contact  zoekt met de vertrouwenscontactpersoon. Het mailadres van Rijna is [email protected].  Er wordt dan z.s.m. een afspraak met je gemaakt. 

In het gesprek laten we je jouw verhaal vertellen. We adviseren je - afhankelijk wat jij ermee wilt -  daarna verder. We gaan niet na of een verhaal klopt, we mogen namelijk niet aan waarheidsvinding doen. Jouw verhaal is onze basis. Soms is een verhaal zo ernstig dat we je adviseren om het bij een bepaald persoon / organisatie / bestuur / commissie te melden (= doorverwijzen).  Maar jij beslist wat er gebeurt. Wij hebben in principe een geheimhoudingsplicht, “in principe” omdat wij strafbare feiten (als een goede burger betaamt) wel zullen moeten melden bij de daarvoor geëigende instanties. Wel kunnen we je bij dit proces ondersteunen. Wellicht denk je nu meteen aan hele zware misdrijven, dat is ook mogelijk, maar ook foute grappen, pesten, negeren, schelden, slaan, discriminerende opmerkingen, handtastelijkheden enzovoort zijn vormen van ongewenst gedrag.

 Is de VCP er ook voor diegene waarover geklaagd wordt?

Jazeker! De VCP is onafhankelijk en oordeelt niet,  maar doet de eerste opvang, adviseert en verwijst door.

Waarom heeft LTC Gorssel eigenlijk een VCP? We zijn toch een keurige vereniging?   

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De VCP zal het het bestuur adviseren omtrent het beleid rond ongewenst gedrag. Natuurlijk zijn we een keurige vereniging, maar statistisch gezien komt ongewenst gedrag (helaas) regelmatig voor. Een nare constatering maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat het ook bij ons zou kunnen voorkomen. We hopen natuurlijk van niet. 

Wat moet je doen als je een klacht hebt en niet met de eigen VCP wil praten?

Het bestuur heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Daarnaast is er een landelijk meldpunt van het NOC*NSF waar je (dag en nacht) contact kunt opnemen, het telefoonnummer daarvan is 0900-2025590.