Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) van LTC Gorssel, bestaat uit een aantal vrijwilligers, die enthousiast en zeer betrokken zijn, bij het reilen en zeilen van de club, in het bijzonder de jeugd.

Zij inspireren en organiseren de gang van zaken bij de jeugd. Dit houdt in dat er regelmatig vergaderingen plaatsvinden waarin o.a. gebrainstormd wordt over leuke activiteiten. Hiermee probeert de JC om samen met de jeugd het plezier in de tennissport te beleven en te vergroten. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor ouders, jeugdleden, de tennisschool en het bestuur van LTC Gorssel als het om jeugdzaken gaat.

Op dit moment bestaat de JC uit 7 personen. Bij de World Tour (competitie) hebben wij al extra ondersteuning gezocht door zo veel mogelijk zogenaamde “hulpouders” in te schakelen die ondersteuning bieden bij de activiteiten daaromtrent. Ook bij andere activiteiten dan de competitie kan het zijn dat we zo nu en dan de hulp van ouders in gaan schakelen. Hierdoor raken de ouders nog meer betrokken bij de sportbeleving van hun kind(eren).

Taken Jeugdcommissie:

 Activiteiten

 • Het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd
 • Het (tijdig) informeren van jeugdleden over de aanstaande activiteiten
 • Het promoten van jeugdactiviteiten
 • Het motiveren van ouders van jeugdleden om te helpen bij het organiseren van de jeugdactiviteiten van hun kind(eren)
 • Het samenwerken met plaatselijke en regionale tennisverenigingen m.b.t. jeugdactiviteiten
 • Het begeleiden van de competitie voor de jeugd (zowel voor- als najaarscompetitie)

Tennisles

 • Het werven en behouden van jeugdleden in samenwerking met de tennistrainer
 • Het promoten van de tennisvereniging via o.a. schooltennis

Aanspreekpunt

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders
 • Het meedenken met het bestuur en adviseren over jeugdaangelegenheden
 • Het communiceren met de trainer(s) en het bestuur

Activiteiten die door de JC worden georganiseerd zijn o.a.:

Junior/senior toernooi
Clubkampioenschappen jeugd
Verschillende thema tennismiddagen/avonden

Namens de Jeugdcommissie: 

De jeugdcommissie bestaat uit: Miranda van der Hoek en Christoph Wijnhoud.

Zij zijn bereikbaar via: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 575 493 043

Address

Flierderweg 1A
7213 LT Gorssel