Lid worden?

Ledenadministratie LTC Gorssel

t.a.v. Rietje Jansen

Dortherdijk 13

7215 LC Joppe

e-mailadres: [email protected]

Voor vragen kunt u ook bellen naar 0575-469760

 

Contributies 2021

Seniorleden (geboren in 2003 of eerder)   € 197,00

Juniorleden 11 t/m 17 jaar (geb in 2004 t/m 2010) 

 

€ 79,00

Jeugdleden t/m 10 jaar (geboren in 2011 of later)   € 50,00
2e Juniorlid   € 66,00
Studenten
(bewijs van inschrijving meesturen)
  € 83,00 
80+ leden   € 99,00
Rustend lidmaatschap   € 33,00
Zomer Challenge senior   € 70,00
Zomer Challenge jeugd en junior   € 35,00
     

Gezinscontributie: meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee hoogste standaard contributies + administratiekosten (€ 20,-) voor elk 3e , 4e , enz. gezinslid.

Betalingen

Door aanmelding geeft u de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen.

  

Het pasje wordt door de KNLTB vervaardigd en uitgegeven. Bij verlies van uw pasje kun je bij de ledenadministratie een nieuw ledenpasje aanvragen; kosten € 7,50. Het pasje wordt per post toegezonden.

Omdat nieuwe leden langer moeten wachten op een ledenpasje, kunnen zij, om toch al deel te nemen aan trainingen e.d. een tijdelijke ledenpas aanvragen.

 

Opzeggen

Voor 15 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap, bent u automatisch uw contributie over het gehele komende jaar verschuldigd.