Lid worden?

Contributies 2023

Seniorleden (geboren in 2004 of eerder)   € 214,00

Juniorleden 11 t/m 17 jaar (geb in 2005 t/m 2011) 

 

€ 87,00

2e Juniorlid   € 72,00
Jeugdleden t/m 10 jaar (geboren in 2012 of later)   € 55,00
Studenten
(bewijs van inschrijving meesturen)
  € 91,00 
80+ leden   € 108,00
Rustend lidmaatschap   € 36,00
Proeflidmaatschap senior   € 70,00
Proeflidmaatschap jeugd en junior   € 35,00
     

Gezinscontributie

Meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee hoogste standaard contributies + administratiekosten (€ 21,-) voor elk 3e , 4e , enz. gezinslid.

Betalingen

Door aanmelding geef je de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen. Het pasje wordt door de KNLTB vervaardigd en uitgegeven. Bij verlies van het pasje kun je bij de ledenadministratie een nieuw ledenpasje aanvragen; kosten € 7,50. Het pasje wordt per post toegezonden.

Omdat nieuwe leden langer moeten wachten op een ledenpasje, kunnen zij, om toch al deel te nemen aan trainingen e.d. een tijdelijke ledenpas aanvragen.

Opzeggen

Voor 15 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig opzeggen van je lidmaatschap, ben je automatisch je contributie over het gehele komende jaar verschuldigd.