Lid worden?

Contributies 2024

Seniorleden (18+)   € 223,00

Juniorleden 11 t/m 17 jaar 

 

€ 91,00

2e Juniorlid   € 75,00
Jeugdleden t/m 10 jaar   € 58,00
Studenten
(bewijs van inschrijving meesturen)
  € 95,00 
80+ leden   € 108,00
Rustend lidmaatschap   € 38,00
Proeflidmaatschap senior   € 70,00
Proeflidmaatschap jeugd en junior   € 35,00
     

Gezinscontributie

Meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee duurste standaard contributies + administratiekosten (€ 22,-) voor elk 3e , 4e , enz. gezinslid.

Betalingen

Door aanmelding geef je de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen.

Het pasje wordt door de KNLTB uitgegeven. 
Omdat nieuwe leden langer moeten wachten op een ledenpasje, kunnen zij, om toch al deel te nemen aan trainingen e.d. een tijdelijke ledenpas aanvragen.

Opzeggen

Voor 1 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.

Coulanceperiode tot 15 januari, vanwege kosteloos afmelden bij de KNLTB. Daarna kan men kiezen:

  • €22,00 euro administratiekosten en niet meer tennissen
  • of het hele jaar betalen.

In beide gevallen wordt het lidmaatschap beëindigd per 31 december.