Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Lidmaatschap
>

Lid worden van tennisvereniging LTC Gorssel?

Vul het formulier hiernaast in. Heeft u vragen? Bel naar Rietje Jansen ledenadministratie, 0575-469760 

 

Contributies 2021

Seniorleden                                   € 197,00
(geboren in 2003 of eerder) 

Juniorleden 11 t/m 17 jaar            €  79,00
(geb. in 2004 t/m 2010)     

2e juniorlid                                    €  66,00

Jeugdleden t/m 10 jaar                  €  50,00
(geboren in 2011 of later)           

Studenten                                      €  83,00
bewijs van inschrijving meesturen 

Zomer Challenge senior                €  70,00

Zomer Challenge jeugd en junior  € 35,00

80+ leden                                       € 99,00

Rustend lidmaatschap                    € 33,00

Gezinscontributie: meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee hoogste standaard contributies + administratiekosten (€ 20,-) voor elk 3e, 4e, enz. gezinslid.

 

Opzeggen

Voor 15 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap, bent u automatisch uw contributie over het gehele komende jaar verschuldigd.

Betalingen

Door aanmelding geeft u de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen.