Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Lidmaatschap

Lid worden van tennisvereniging LTC Gorssel. Vul het formulier hiernaast in.

 

Heeft u vragen? Bel naar Rietje Jansen ledenadministratie, 0575-469760 

 

Contributies 2020
Seniorleden                                           € 194,00
(geboren in 2002 of eerder) 

 

Juniorleden  10 t/m 17 jaar                € 77,00
(geb. in 2003 t/m 2010 )     

 

2e juniorlid                                            € 65,00

Jeugdleden t/m 9 jaar                         € 49,00
 (geboren in 2011 of later)           

Studenten                                              € 81,00
bewijs van inschrijving meesturen 

Zomer Challenge senior                     € 70,00

Zomer Challenge jeugd en junior     € 35,00

Winteractie Corona                         € 20,00

80+ leden                                               € 97,00

Rustend lidmaatschap                         € 32,00

Gezinscontributie: meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee hoogste standaard contributies + administratiekosten (€ 20,-) voor elk 3e , 4e , enz. gezinslid.

 

Opzeggen
Voor 15 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap, bent u automatisch uw contributie over het gehele komende jaar verschuldigd.

 

 

Betalingen
Door aanmelding geeft u de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen.