Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Lidmaatschap
>

Lid worden van tennisvereniging LTC Gorssel?

Vul het formulier hiernaast in. Heeft u vragen? Bel naar Rietje Jansen ledenadministratie, 0575-469760 

 

Contributies 2022

Seniorleden                                    € 203,00
(geboren in 2004 of eerder) 

Juniorleden 11 t/m 17 jaar           €  82,00
(geb. in 2005 t/m 2011)     

2e juniorlid                                      €  68,00

Jeugdleden t/m 10 jaar                 €  52,00
(geboren in 2012 of later)           

Studenten                                        €  86,00
bewijs van inschrijving meesturen 

Zomer Challenge senior                €  70,00

Zomer Challenge jeugd en junior  € 35,00

80+ leden                                         € 102,00

Rustend lidmaatschap                    € 34,00

Gezinscontributie: meer dan 2 gezinsleden zijn lid. De totale contributie voor het gezin bedraagt de twee hoogste standaard contributies + administratiekosten (€ 20,-) voor elk 3e, 4e, enz. gezinslid.

 

Opzeggen

Voor 15 december van het lopende seizoen, schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig opzeggen van uw lidmaatschap, bent u automatisch uw contributie over het gehele komende jaar verschuldigd.

Betalingen

Door aanmelding geeft u de vereniging toestemming om de contributie per automatische incasso te innen.