Algemeen baan- en afhangreglement

 1. Het gebruik van banen is uitsluitend toegestaan aan:
  a. Leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas
  b. Introducées
  c. Leden van andere verenigingen, die deelnemen aan een toernooi of competitie op het park.
 2. De banen mogen uitsluitend worden betreden met goedgekeurde tennisschoenen (profiel) en in passende kleding.
 3. Spelers dienen na beëindiging van het spel op een gravelbaan, deze baan te slepen en de lijnen te vegen.
 4. De groundsman moet alle gelegenheid krijgen het noodzakelijke baanonderhoud te verrichten.
 5. De openingstijden van het park zijn van 08.00 uur tot 23.00 uur. Op 4 mei zijn de banen gesloten van 19.30 uur tot 20.30 uur. De verlichting is uitgeschakeld als er geen sport wordt beoefend en als er geen onderhoud plaatsvindt. In de winter kan de verlichting worden aangezet vanaf 16.00 uur. De verlichting dooft automatisch om 23.00 uur. Tussendoor kunnen de lichten ook handmatig worden uitgezet.
 6. Introductie kost per persoon € 7,50. Baan huur kost € 20,00. Naast het publicatiebord hangt een instructie die opgevolgd dient te worden.
 7. Verlies van een ledenpas moet men melden aan de ledenadministratie. Tegen betaling van € 7,50 ontvangt men na ca. 2 weken een duplicaat.
 8. Ieder lid ziet toe op naleving van de reglementen. Problemen, opmerkingen en vragen kunnen aan het bestuur worden voorgelegd.
 9. Men hangt een baan af overeenkomstig de regels van het Elektronisch Afhangbord De speelduur is voor enkelspel en dubbelspel 45 minuten, waarbij geldt dat altijd eerst de vrije banen (zowel gravel als kunstgras) moeten worden afgehangen.
 10. Wanneer er geen vrije banen beschikbaar zijn, worden eerst de baan waar enkelspel op wordt gespeeld afgehangen.
 11. Voor het afhangen moet op het volgende worden gelet:
  a. Dinsdagavond is een husselavond voor senioren vanaf 19.00 uur. Hiervoor zijn vanaf 19.00 uur 3 banen beschikbaar. Vanaf 20.30 uur tot 21.00 uur 2 banen. De overige banen zijn beschikbaar voor vrij tennis en training.
  b. Tevens bestaat er onder begeleiding een jeugd hussel voor de jeugd t/m 17 jaar. De exacte planning hiervan is terug te vinden op de site van LTC Gorssel.
  c. Woensdagmiddag is uitsluitend voor jeugd, junioren en training. Er blijft minimaal 1 baan beschikbaar voor senioren.
 12. Bij toernooien of clubkampioenschappen kan het organiserende comité in overleg met het bestuur alle beschikbare banen claimen voor dat toernooi. Tevens heeft het bestuur de mogelijkheid om bij tijdelijk georganiseerde initiatieven de baancapaciteit toe te delen.
 13. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om af te wijken van het algemeen baan- en afhangreglement.