Algemeen baan- en afhangreglement

Huisregels voor alle leden of speelgerechtigde niet-leden:

Van iedereen, die gebruik maakt van de accommodatie van de LTC-Gorssel wordt verwacht, dat hij/zij zich sportief, fair en zich met respect opstelt jegens de andere gebruikers van het park.

 1. Het gebruik van banen is uitsluitend toegestaan aan:
  a. Leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas
  b. Introducées
  c. Leden van andere verenigingen, die deelnemen aan een toernooi of competitie op het park.
 2. De banen mogen uitsluitend worden betreden met goedgekeurde tennisschoenen (profiel) en in passende kleding
 3. Spelers dienen na beëindiging van het spel op een gravelbaan, deze baan te slepen en de lijnen te vegen.
 4. De groundsman moet alle gelegenheid krijgen het noodzakelijke baanonderhoud te verrichten.
 5. De openingstijden van het park zijn van 08.00 uur tot 23.00 uur. Op zon- en feestdagen zijn de banen geopend tot zonsondergang en blijft de verlichting uitgeschakeld.
  Op 4 mei zijn de banen gesloten van 19.30 uur tot 20.30 uur.
  In de winter kan de verlichting worden aangezet vanaf 16.00 uur. De verlichting dooft automatisch om 23.00 uur. Tussendoor kunnen de lichten ook handmatig worden uitgezet.
  N.B.: Na uitschakeling moet een wachttijd van 30 min in acht worden genomen voordat de lichten opnieuw ontstoken kunnen worden.
  Bedieningspaneel voor de verlichting zit buiten aan het clubhuis tegenover baan 5.
 6. De introducé regeling luidt als volgt:
  Introductie : € 7,50 per  per persoon per baan.
  Een introducé wordt pas gerechtigd te spelen, indien het introducerende lid de instructies van het Introducé Reglement heeft opgevolgd.  
 7. Verlies van een ledenpas moet men melden aan de ledenadministratie. Tegen betaling van € 7,50 ontvangt men na ca. 2 weken een duplicaat.
 8. Het bestuur en degenen die bardienst hebben, zien toe op naleving van de reglementen. Problemen, opmerkingen en vragen kunnen aan het bestuur worden voorgelegd.
 9. Binnen het clubgebouw (baan 10) wordt niet gerookt.
 10. Men hangt een baan af overeenkomstig de regels van het Elektronisch Afhangbord
  De speelduur is 45 minuten, d.w.z. na 45 minuten kan er opnieuw worden afgehangen, waarbij geldt dat altijd eerst de vrije banen moeten worden afgehangen.
 11. Als de wachttijd langer dan 45 min. is, mogen er alleen dubbels gespeeld worden
 12. Voor het afhangen moet op het volgende worden gelet:
  a. Op avonden mag de jeugd (tot en met 17 jaar) uiterlijk tot 20.00 uur spelen mits in gezelschap van 1 seniorlid
  b. Dinsdagavond is een husselavond voor senioren vanaf 19.00 uur. Hiervoor zijn vanaf 19.00 uur 3 banen beschikbaar. Vanaf 20.30 uur tot 21.00 uur 2 banen. De overige banen zijn beschikbaar voor vrij tennis en training.
  Woensdagochtend is een husselmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
  Er blijven minimaal 3 banen beschikbaar voor vrij tennis en training.
  c. Woensdagmiddag is uitsluitend voor jeugd, junioren en training.
  Er blijft minimaal 1 baan beschikbaar voor senioren.