Statuten

Om alle zaken op het tennispark soepel te laten verlopen is een aantal regels vastgesteld. Deze regels zijn opgesteld door het bestuur en aanvaard door de algemene ledenvergadering. Mensen die gebruik maken van de accommodatie van LTC Gorssel dienen zich aan deze regels te houden. Indien men gebruik maakt van onze accommodatie gaan we er van uit dat u de regels kent.

Deze regels zijn er om het spelen van tennis in goede banen te leiden en iedereen in de gelegenheid te stellen op een gelijkwaardige manier gebruik van de accommodatie te laten maken.

Bekijk hier de statuten (download) en hier de huishoudelijke reglementen (download).