Inplanning Bardiensten

18 december 2023


Zomer Markepaal komt er aan. En er zijn nog bardiensten in te vullen! Een aantal leden kan een emailtje en/of belletje verwachten binnenkort. Je vrijwillig melden bij de barcie kan natuurlijk ook. Mail dan naar onderstaand adres.

 

Gefeliciteerd! De bardienstplanning is rond. Maar het jaar is nog lang! Iedereen die wel de moeite heeft genomen om zichzelf in te plannen, de barcommisisie is jullie zeer erkentelijk!

170 van 190 bardienstplichtige leden zijn nu ingepland. De barcommissie wijst er nog eens op dat de bardiensten een verplichtend karakter hebben. Onttrekking (no show) kan bestraft worden middels een boete.

En ja, die 20 niet ingeplanden komen zo dit jaar niet meer aan de beurt. Maar die zijn volgend jaar, bij leven en welzijn en lid, als eerste aan de beurt! Dat komt wel goed. En is er nu nog een vijvertje om uit te vissen voor uitval en/of weekendactiviteiten. Je weet het niet...

Groet,

De Barcommisie

[email protected]

Nieuwscategorieën